Dzień Designu „Design 1:1” w Wyższej Szkole Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa okazał się świętem wzornictwa w Poznaniu. Impreza, która odbyła się po raz pierwszy w stolicy Wielkopolski zgromadziła prawdziwe tłumy zainteresowanych dyskusją o możliwym otwarciu Centrum Designu w Wielkopolsce, prezentacjami firm współpracującymi z projektantami oraz wystawami będącymi najlepszym dowodem na sukcesy w tej dziedzinie.
Celem imprezy było propagowanie polskiego wzornictwa przemysłowego i wzrost zapotrzebowania na prace projektantów. Organizatorzy Dnia Designu to: Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego, Meble Vox oraz Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa. 

Podczas seminarium „Design w Wielkopolsce” zaproszeni przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, ASP oraz firm współpracujących z projektantami dyskutowali o możliwościach powstania Centrum Designu w Wielkopolsce.
Leszek Wojtasiak Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego zapewniał, że są realne środki finansowe na powstanie takiego centrum w Poznaniu i wola współpracy, aby taka instytucja powstał. Wymienił także trzy możliwe programy finansowania tej inwestycji. Prof. Tomasz Matuszewski z ASP zagrożenia dostrzegał w planowaniu Centrum Designu w ramach programów, które z założenia mają ograniczenia czasowe, a design powinien być dalekosiężnym działaniem. Szansę na rozwój designu widział z kolei w specjalnych ulgach dla przedsiębiorców lub programach rozwoju designu, które promowałyby innowacyjność w przedsiębiorstwach. Wówczas firmy inwestowałyby w design, a absolwenci uczelni artystycznych mieliby realne szanse na zatrudnienie. Z kolei Piotr Voelkel prezes Meble Vox wskazywał Wyższą Szkołę Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, w której odbywał się Dzień Designu, jako przestrzeń, którą można wykorzystać do promocji designu w części edukacyjnej i wystawowej. Jako jeden z celów przyszłego Centrum Designu wskazał powstanie parku technologicznego z profesjonalnym zapleczem do prototypowania projektów wykonywanych przez designerów. Centrum powinno także zajmować się prowadzeniem szkoleń, udzielać porad prawnych dla projektantów. Kolejne ważne zadanie dla Centrum Designu, na które zwrócił uwagę prezes Voelkel to wzbudzenie aktywności po stronie klienta. Przekonanie go, że design nie musi kojarzyć się tylko z ekskluzywnymi przedmiotami. Źle i dobrze zaprojektowane produkty mogą bowiem kosztować tyle samo, warto więc wspierać tylko najlepsze projekty. Tworzenie popytu na designerskie produkty to sposób na rozwój wzornictwa i współpracy producentów z projektantami. Wszyscy prelegenci byli zgodni co do zasadności powstania Centrum Designu w Wielkopolsce. Rozważane były zatem następujące koncepcje Centrum Designu w Wielkopolsce: nastawienie na funkcje szkoleniowo-edukacyjne,wystawowe, druga związana z powstaniem parku technologicznego i zaplecza badawczego, prawnego, rozwoju współpracy projektant-producent oraz trzecia szersza związana z tworzeniem specjalnej strefy inwestowania w sektory kreatywne. Rozmówcy analizowali także przykłady działających instytucji promujących design: Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie oraz Hessen Design z Darmstadt.
W części prezentacji „Od pomysłu do produktu” obrazujących charakter współpracy między projektantem a firmą produkcyjną od momentu zlecenia projektu po jego realizację, najwięcej emocji wzbudzał wykład „design unplugged: Rzecz Zaradna” Tomka Rygalika, projektanta, który prowadzi własne biuro projektowe w Londynie. Jest absolwentem the Royal College of Art, obecnie jej pracownikiem naukowym, podobnie jak kilku uczelni w Polsce. Firmy mające doświadczenie w pracy z projektantami dyskutowały o procesie powstawania produktu od projektu poprzez próby prototypowania, wreszcie wprowadzenia nowości na rynek, a także o sposobach pracy z projektantami i poszukiwaniu nowych rozwiązań.
Najlepszym podsumowaniem części poświęconej relacjom projektant - producent i jednocześnie dowodem na udane realizacje projektów są wystawy wybranych produktów firm biorących udział w Dniu Designu. Swoje prace zaprezentowali: firma Iker, Koło, Meble Vox.
Po 16.00 rozpoczęła się trzecia część imprezy „Design 1:1” związana z wystawami prac młodych projektantów. Otworzył ją wernisaż wystawy konkursu PRODECO 2007, który już od sześciu lat nagradza najlepsze projekty polskiego designu. Zaprezentowane na niej zostały wybrane prace finalistów konkursu PRODECO 2007, oraz laureatów poprzednich edycji. Interesujące okazały się także wystawy towarzyszące: wystawa najlepszych dyplomów z designu Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu (kurator prof. Bodumiła Jung) oraz z Politechniki Poznańskiej (kurator Maria Magdalena Korpys) oraz wystawa AXOR Massaud Inspiracje. Obie pokazały zarówno zrealizowane projekty, jak i projekty w formie plansz.

grupaStronOgolnych11